สุระค้าไม้ โดยนายสมชาย สุรวัฒนาวรรณ

สุระค้าไม้ โดยนา…

ท.ค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนางขวัญจิต ศรีมณฑา

ท.ค้าวัสดุก่อสร้…

ป.ค้าของเก่า โดยนายปรีชา พิทักษ์ประทาย

ป.ค้าของเก่า โดย…

ประสิทธิ์การค้า โดยนายประสิทธิ์ แสวงวงศ์ตระกูล

ประสิทธิ์การค้า …

คุณเต็ง โดยนายคุณเต็ง เลิศเบญจจินดา

คุณเต็ง โดยนายคุ…

ชุติวัฒน์พานิช โดยนางชุติมา ปุณฑริกวิวัฒน์

ชุติวัฒน์พานิช โ…

กิจการร่วมค้า แปซิฟิค เอเชี่ยน และ ถิรสิทธิ์

กิจการร่วมค้า แป…

ปะตงคอนกรีต โดยนายธงชัย ตั้งวิรุฬห์

ปะตงคอนกรีต โดยน…

วัชรพลค้าของเก่า โดยนายสราวุฒิ โล้วมั่นคง

วัชรพลค้าของเก่า…

ร้านสหกิจรวมวัสดุ โดยนายพิชอบ เหล่าจิรกร

ร้านสหกิจรวมวัสด…

กิจไพศาล โดยนายวีระศักดิ์ เมฆศิขริน

กิจไพศาล โดยนายว…

ร้าน เอส.อาร์.เคหะภัณฑ์

ร้าน เอส.อาร์.เค…

เอี่ยมเส็ง โดยนายประสงค์ สิริพงศ์ภักดี

เอี่ยมเส็ง โดยนา…

คลังไม้เปรมปรีดิ์ชุมแพ โดยนายวิฑูรย์ อินทร์นาม

คลังไม้เปรมปรีดิ…

ม่านอินเตอร์ โดยนางสาวสุวรรณี บุญประกอบ

ม่านอินเตอร์ โดย…

ก.เจริญคอนกรีต โดยนายอาราม บุญพาสุข

ก.เจริญคอนกรีต โ…

เจริญวัสดุภัณฑ์ โดยนายเจริญ ติ๋วตระกูล

เจริญวัสดุภัณฑ์ …

โรงไม้พนาภัณฑ์ โดยนางวรนุช ฤทธิ์วรา

โรงไม้พนาภัณฑ์ โ…