กิจการร่วมค้า บีบีซีที สาขาอโศก

กิจการร่วมค้า บี…

ไทยสหมิตร โดยนางสุรีย์ เลาหศรีสกุล

ไทยสหมิตร โดยนาง…

ศรีโภนต์พานิชย์ โดยนายสุบรรณ ญาณสาร

ศรีโภนต์พานิชย์ …

ธนพัฒน์ สตีล โดยนางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ

ธนพัฒน์ สตีล โดย…

กิจการร่วมค้า คาจิมา-โตคิว-ยูนิค สาขาพระประแดง

กิจการร่วมค้า คา…

ร้านจันทร์ดี โดยนายมงคล ดวงใจ

ร้านจันทร์ดี โดย…

ชัยรวัฒน์ โดยนายชื่น ขัดเชิง

ชัยรวัฒน์ โดยนาย…

รุ่งเรืองชัย โดยนายสมควร สัมพันธิ์สิริเจริญ

รุ่งเรืองชัย โดย…

สุรศักดิ์อาร์ดแวร์

สุรศักดิ์อาร์ดแว…

โอเชี่ยนเมททอล โดยนางสาวบุญดี ยิ่งทนงกุล

โอเชี่ยนเมททอล โ…

ร้านเชี่ยงเส็ง

ร้านเชี่ยงเส็ง &…

ร้านผลผดุงการช่าง โดยนางสาวซาเง็ก ผลผดุง

ร้านผลผดุงการช่า…

รุ่งเจริญวัสดุก่อสร้าง โดยนายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณ

รุ่งเจริญวัสดุก่…

ร้าน ฮ.เฮง และเฮืองบริการ

ร้าน ฮ.เฮง และเฮ…

ชัยกิจพาณิชย์ โดยนางจงจิต กุลศิริธรรม

ชัยกิจพาณิชย์ โด…

ทรัพย์เจริญ โดยนางดรรชนี ปั้นทรัพย์

ทรัพย์เจริญ โดยน…

เพิ่มทรัพย์ก่อสร้าง โดยนางสาวสุนีย์ ปริญญาศรีเศวต

เพิ่มทรัพย์ก่อสร…

ก.ง่วนฮง โดยนางสาวมาลี เกียรติกุลวัฒนา

ก.ง่วนฮง โดยนางส…