ชัยสวัสดิ์การโยธา

ชัยสวัสดิ์การโยธ…

สามบีทวีทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

สามบีทวีทรัพย์มั…

ชัยณรงค์ ไชยเจริญ

ชัยณรงค์ ไชยเจริ…

ธ.พรมหกิจ

ธ.พรมหกิจ –…

โชคการะยะก่อสร้าง

โชคการะยะก่อสร้า…

ธรรมนูญ เอ็นจิเนียริ่ง สาขาพิจิตร

ธรรมนูญ เอ็นจิเน…

ศรีสมัยแทรกเตอร์พิจิตร

ศรีสมัยแทรกเตอร์…

กุ่ยเฮงหลีก่อสร้าง (กำพจน์)

กุ่ยเฮงหลีก่อสร้…

รวมช่างสถาปัตย์ก่อสร้าง

รวมช่างสถาปัตย์ก…

เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั่น

เพชรพิจิตรคอนสตร…

พูนหทัย

พูนหทัย – …

สุรเจตน์ วิเชียรสรรค์

สุรเจตน์ วิเชียร…

สุรเจตน์ วิเชียรสรรค์

สุรเจตน์ วิเชียร…

วินิตกรุ๊ปคอนสตรั๊คชั่น

วินิตกรุ๊ปคอนสตร…

สุทัศน์ก่อสร้าง โดยนางประนอม สุทัศน์

สุทัศน์ก่อสร้าง …

ริมยมก่อสร้าง

ริมยมก่อสร้าง &#…

อรรถพงษ์วัสดุก่อสร้าง

อรรถพงษ์วัสดุก่อ…

อารีรักพิจิตร

อารีรักพิจิตร &#…