ประทีปวัฒนานนท์

ประทีปวัฒนานนท์ …

ง่วนเฮงหลีรีไซเคิล โดยนางสาวสุภาวดี จงจิตรถาวร

ง่วนเฮงหลีรีไซเค…

ยู.วี.คอนสตรัคชั่น

ยู.วี.คอนสตรัคชั…

ณรงค์ฤกษ์ บรรเจิดศิลป์

ณรงค์ฤกษ์ บรรเจิ…

กิตติภัณฑ์พิจิตรก่อสร้าง

กิตติภัณฑ์พิจิตร…

ตั้งสุดใจวัสดุก่อสร้าง โดยนางชูศรี ตั้งสุดใจ

ตั้งสุดใจวัสดุก่…

สุวิภานนท์

สุวิภานนท์ ̵…

โสจิคอนสทรัคชั่น

โสจิคอนสทรัคชั่น…

แชมป์กล่อมจิตต์ก่อสร้าง

แชมป์กล่อมจิตต์ก…

ยู.วี.คอนสตรัคชั่น

ยู.วี.คอนสตรัคชั…

ชัยสวัสดิ์การโยธา

ชัยสวัสดิ์การโยธ…

สามบีทวีทรัพย์มั่นคงก่อสร้าง

สามบีทวีทรัพย์มั…

ชัยณรงค์ ไชยเจริญ

ชัยณรงค์ ไชยเจริ…

ธ.พรมหกิจ

ธ.พรมหกิจ –…

โชคการะยะก่อสร้าง

โชคการะยะก่อสร้า…

ธรรมนูญ เอ็นจิเนียริ่ง สาขาพิจิตร

ธรรมนูญ เอ็นจิเน…

ศรีสมัยแทรกเตอร์พิจิตร

ศรีสมัยแทรกเตอร์…

กุ่ยเฮงหลีก่อสร้าง (กำพจน์)

กุ่ยเฮงหลีก่อสร้…