สกุลทอง โดยนายสมควร ทองคำ

สกุลทอง โดยนายสม…

ธำรงค์พัฒนาการ สาขาเชียงใหม่

ธำรงค์พัฒนาการ ส…

ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก

ภาคเหนือตะแกรงเห…

เอส.พี.สถาพร โดยนายกำจัด ไชยกุล

เอส.พี.สถาพร โดย…

คุณนะลายานยนต์

คุณนะลายานยนต์ &…

เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น

เชียงใหม่ทวีผล ค…

บ้านล้านนา คอนสตรัคชั่น

บ้านล้านนา คอนสต…

ร้านองอาจบริการ โดยนายองอาจ เล้าอรุณ

ร้านองอาจบริการ …

ร้านเสี่ยกายจั่น (เจริญเมือง)

ร้านเสี่ยกายจั่น…

ธิยานันท์

ธิยานันท์ –…

วิเรียมวัสดุก่อสร้าง โดยนายวิเรียม วงค์เมือง

วิเรียมวัสดุก่อส…

สุขสวัสดิ์ค้าไม้ โดยนายกำจัด คำโพธิ์

สุขสวัสดิ์ค้าไม้…

เชียงใหม่ศิวะวัส

เชียงใหม่ศิวะวัส…

ปทุม พี.เค. สาขาเชียงใหม่

ปทุม พี.เค. สาขา…

ค.วัสดุภัณฑ์

ค.วัสดุภัณฑ์ …

สนามไม้ สันผีเสื้อ โดยนายพิพัฒน์ โสภา

สนามไม้ สันผีเสื…

ไอ โฮม เฟอร์นิเจอร์ โดยนายรุ่งธรรม ไอศุริยฉัตร

ไอ โฮม เฟอร์นิเจ…

ต.สตีล

ต.สตีล – ห…