กว๋างคำคาราโอเกะ โดยนายกิตติศักดิ์ เดชศรีษะ

กว๋างคำคาราโอเกะ…

ดวงคำ สิทธิปัญญา

ดวงคำ สิทธิปัญญา…

สยามธนาลัย

สยามธนาลัย ̵…

ชุมทางหินอ่อนและแกรนิต

ชุมทางหินอ่อนและ…

เชียงราย เอส.พี.เค

เชียงราย เอส.พี.…

เชียงแสนซีเมนต์บล๊อก โดยนายสมนึก ธนรักษ์กิจเจริญ

เชียงแสนซีเมนต์บ…

ตันติพงษ์ เคหะภัณฑ์ โดยนายจเร ตันติวัฒนากุล

ตันติพงษ์ เคหะภั…

ต้นยางเจริญกิจ โดยนายชูศักดิ์ สุภารัตน์

ต้นยางเจริญกิจ โ…

ประสงค์ทวีทรัพย์

ประสงค์ทวีทรัพย์…

นทีทองวัสดุก่อสร้าง โดยนายนคร สัจจะวัฒนวิมล

นทีทองวัสดุก่อสร…

ดอนอินผลธุรกิจ คอนสตรัคชั่น

ดอนอินผลธุรกิจ ค…

ส.ณัฐพลเชียงรายก่อสร้าง (1999)

ส.ณัฐพลเชียงรายก…

เชียงรายกิจชัยเจริญ

เชียงรายกิจชัยเจ…

สุทธมงคลเอ็นจิเนียริ่ง

สุทธมงคลเอ็นจิเน…

แม่สรวยศิริทองก่อสร้าง

แม่สรวยศิริทองก่…

อลงกต สาขาเชียงราย

อลงกต สาขาเชียงร…

พัฒนานุภาพก่อสร้าง

พัฒนานุภาพก่อสร้…

สมควรวัสดุภัณฑ์

สมควรวัสดุภัณฑ์ …