ยงค์ศิริก่อสร้าง โดยนายประยงค์ พรมจารีย์

ยงค์ศิริก่อสร้าง…

เจริญทักษิณ โดยนายทักษิณ มายูร

เจริญทักษิณ โดยน…

สินทรัพย์อนันต์ การโยธา(1999)

สินทรัพย์อนันต์ …

ศิลาแดงก่อสร้าง (1999)

ศิลาแดงก่อสร้าง …

พิชัยสรรพกิจ

พิชัยสรรพกิจ …