ศรีโภนต์พานิชย์ โดยนายสุบรรณ ญาณสาร

ศรีโภนต์พานิชย์ …

เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง

เชียงใหม่ ร.รุ่ง…

สากลวิศวโยธา

สากลวิศวโยธา …

สะเลียมค้าไม้ 2 โดยนางลดาวัลย์ ยาวิชัย

สะเลียมค้าไม้ 2 …

เกียรติวัสดุภัณฑ์ โดยนายสายันห์ เตจ๊ะสุ

เกียรติวัสดุภัณฑ…

เชียงใหม่เทพสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น

เชียงใหม่เทพสิทธ…

ภูริทรัพย์

ภูริทรัพย์ ̵…

เจริญการไฟฟ้า โดยนายเจริญ ติปัญโญ

เจริญการไฟฟ้า โด…

บ่อสร้างทรัพย์พนา

บ่อสร้างทรัพย์พน…

ท.วัสดุก่อสร้าง โดยนายสุทัศน์ คำปวน

ท.วัสดุก่อสร้าง …

สะเลียมค้าไม้ โดยนายสุทัศน์ ยาวิชัย

สะเลียมค้าไม้ โด…

ทรัพย์อนันต์อลูมิเนียม โดยนางสาวมาริสา สุรินทร์

ทรัพย์อนันต์อลูม…

เชียงใหม่ ประเสริฐการค้า

เชียงใหม่ ประเสร…

ทรายมูลเฟอร์นิเจอร์ โดยนางรัชนี ประดิษฐ์

ทรายมูลเฟอร์นิเจ…

ศิโรมต์ คอนสตรัคชั่น

ศิโรมต์ คอนสตรัค…

แสงเจริญเชียงใหม่ค้าวัสดุ

แสงเจริญเชียงใหม…

ไม้งามเฟอร์นิเจอร์

ไม้งามเฟอร์นิเจอ…

ประดิษฐ์ก่อสร้าง

ประดิษฐ์ก่อสร้าง…