เชียงใหม่มานิตย์พานิช

เชียงใหม่มานิตย์…

ลานนาการค้า โดยนายสุรชัย จันทรรัตน์

ลานนาการค้า โดยน…

เวียงเทค

เวียงเทค –…

ทุนทรัพย์พัฒนา

ทุนทรัพย์พัฒนา &…

เอ็น.จี.เอส.

เอ็น.จี.เอส. …

ปักเป้า

ปักเป้า – …

ศรีโภนต์พานิชย์ โดยนายสุบรรณ ญาณสาร

ศรีโภนต์พานิชย์ …

เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง

เชียงใหม่ ร.รุ่ง…

สากลวิศวโยธา

สากลวิศวโยธา …

สะเลียมค้าไม้ 2 โดยนางลดาวัลย์ ยาวิชัย

สะเลียมค้าไม้ 2 …

เกียรติวัสดุภัณฑ์ โดยนายสายันห์ เตจ๊ะสุ

เกียรติวัสดุภัณฑ…

เชียงใหม่เทพสิทธิ์ คอนสตรัคชั่น

เชียงใหม่เทพสิทธ…

ภูริทรัพย์

ภูริทรัพย์ ̵…

เจริญการไฟฟ้า โดยนายเจริญ ติปัญโญ

เจริญการไฟฟ้า โด…

บ่อสร้างทรัพย์พนา

บ่อสร้างทรัพย์พน…

ท.วัสดุก่อสร้าง โดยนายสุทัศน์ คำปวน

ท.วัสดุก่อสร้าง …

สะเลียมค้าไม้ โดยนายสุทัศน์ ยาวิชัย

สะเลียมค้าไม้ โด…

ทรัพย์อนันต์อลูมิเนียม โดยนางสาวมาริสา สุรินทร์

ทรัพย์อนันต์อลูม…