คำผิว เจริญฐานะ

คำผิว เจริญฐานะ …

มุ่งหาทรัพย์พัฒนา

มุ่งหาทรัพย์พัฒน…

ชำป่างามการโยธา

ชำป่างามการโยธา …

สนามชัยพัฒนา

สนามชัยพัฒนา …

ชำป่างามเจริญทรัพย์

ชำป่างามเจริญทรั…

สนามชัยอิฐบล๊อค โดยนายอนุชิต จึงตระการ

สนามชัยอิฐบล๊อค …