เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น(1979)สาขานครศรีธรรมราช

เอ็ม.ซี.คอนสตรัค…

สามร้อยเคหะภัณฑ์ โดยนายอารมย์ พรหมรัตน์

สามร้อยเคหะภัณฑ์…

สุวรรณภักดีการโยธา

สุวรรณภักดีการโย…

สมศักดิ์ จุลเรือง

สมศักดิ์ จุลเรือ…

ไทยวัฒน์วิศวการทาง สาขานครศรีธรรมราช

ไทยวัฒน์วิศวการท…

ร้านสิทธิชัยการค้า โดยนายสระเดช ชูสกุล

ร้านสิทธิชัยการค…

โคกยางวัสดุก่อสร้าง

โคกยางวัสดุก่อสร…

ร่อนพิบูลย์บริการ

ร่อนพิบูลย์บริกา…