อังครงค์รักษ์พาณิชย์

อังครงค์รักษ์พาณ…

ไพรลดา

ไพรลดา – ห…

พีพี อลูมิเนียม-กระจก โดยนางยุพา วงศ์ประภารัตน์

พีพี อลูมิเนียม-…

สายันต์วิศวกรรม(1993)

สายันต์วิศวกรรม(…

ร้านวิโรจน์ค้าไม้ โดยนายวิโรจน์ ตันทนาภรณ์กุล

ร้านวิโรจน์ค้าไม…

ป.ค้าของเก่า โดยนายปรีชา พิทักษ์ประทาย

ป.ค้าของเก่า โดย…

ยูเนี่ยนค้าไม้ค้าวัตถุก่อสร้าง

ยูเนี่ยนค้าไม้ค้…

ชุมพวงรวมวัสดุ

ชุมพวงรวมวัสดุ &…

ร้านแสงไทยพิมาย โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตุลยานันต์

ร้านแสงไทยพิมาย …

พิมายเมืองใหม่

พิมายเมืองใหม่ &…

พิมายอลูมินั่ม โดยนายทองคำ ร่วมสุข

พิมายอลูมินั่ม โ…

ธันย์ชนก

ธันย์ชนก –…

ทรัพย์พิมาย

ทรัพย์พิมาย R…

วังหินก่อสร้าง

วังหินก่อสร้าง &…

ร้านฮุยฮวดค้าไม้ โดยนายสุภาส ปิยะวัฒนพงศ์

ร้านฮุยฮวดค้าไม้…

ยูเนี่ยนค้าวัสดุก่อสร้าง

ยูเนี่ยนค้าวัสดุ…

พิมายการค้าเหล็ก โดยนายวุฒิชัย ศิวะชาติชูวงศ์

พิมายการค้าเหล็ก…

พิมายตันตราภัณฑ์พาณิชย์

พิมายตันตราภัณฑ์…