ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)

ว.ประยูรก่อสร้าง…

ร้านไทยกิจซีเมนต์ โดยนางสุภาพร แสนคำแก้ว

ร้านไทยกิจซีเมนต…

ปักธงชัย วิจิตรศิลป

ปักธงชัย วิจิตรศ…

พิธิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง

พิธิวัฒน์ค้าวัสด…

ร้านเจนถาวรสุขภัณฑ์ปูน โดยนายเจน เงียบกิ่ง

ร้านเจนถาวรสุขภั…

สุรประดิษฐ์ก่อสร้าง

สุรประดิษฐ์ก่อสร…

ยุทธกิจค้าวัสดุ โดยนางไสว คลี่กลาง

ยุทธกิจค้าวัสดุ …

เงินทองอยู่

เงินทองอยู่ R…

ราชสีมาเสริมกิจพานิช

ราชสีมาเสริมกิจพ…

สามเจริญก่อสร้าง (2001)

สามเจริญก่อสร้าง…

ร้านรวมวัสดุก่อสร้าง โดยนายวิรัช อนันท์ตระกูล

ร้านรวมวัสดุก่อส…

ภัทรคอนสตรัคชั่นการโยธา

ภัทรคอนสตรัคชั่น…

ปักธงชัยค้าวัสดุ

ปักธงชัยค้าวัสดุ…

ร้านเอกชัยค้าไม้ โดยนายสุชาติ ตันติประภา

ร้านเอกชัยค้าไม้…

ร้านรุ่งเรืองวานิช โดยนายนพอนันต์ จิระประดิษฐา

ร้านรุ่งเรืองวาน…

วังศรีชัย

วังศรีชัย –…

เอ.พี.บี. การโยธา

เอ.พี.บี. การโยธ…