พิจิตรรุ่งแสงก่อสร้าง

พิจิตรรุ่งแสงก่อ…

ง่วนเฮงหลีรีไซเคิล โดยนางสาวสุภาวดี จงจิตรถาวร

ง่วนเฮงหลีรีไซเค…

โสจิคอนสทรัคชั่น

โสจิคอนสทรัคชั่น…

พัฒนชัยคอนสทรัคชั่น

พัฒนชัยคอนสทรัคช…

แก้วสีดาก่อสร้าง

แก้วสีดาก่อสร้าง…

สุรสิทธิ์พิจิตร

สุรสิทธิ์พิจิตร …

สุวรรณกิจ โดยนายเฉลิมชัย ทัศนสุวรรณกิจ

สุวรรณกิจ โดยนาย…

นรดีธุรกิจ

นรดีธุรกิจ ̵…

หวังเกียรติพิจิตร

หวังเกียรติพิจิต…

สิทธิวารี

สิทธิวารี –…

“สุวรรณโลหะกิจ” โดยนายธวัชชัย ทัศนสุวรรณกิจ

“สุวรรณโลห…

พิจิตรณรงค์สินธุ์

พิจิตรณรงค์สินธุ…

ต.รัตนะอุปกรณ์ก่อสร้าง

ต.รัตนะอุปกรณ์ก่…

ทองส้มทองก่อสร้าง

ทองส้มทองก่อสร้า…

สุรสิทธิ์ค้าวัสดุ

สุรสิทธิ์ค้าวัสด…

ชาวรามัญ

ชาวรามัญ –…