ซี.เอ็ม.เอส.(หาดใหญ่) ซัพพลาย

ซี.เอ็ม.เอส.(หาด…

อันดามันคอนกรีต

อันดามันคอนกรีต …

สงขลา จ. สุวรรณโชติ

สงขลา จ. สุวรรณโ…

สงขลากิจเจริญก่อสร้าง

สงขลากิจเจริญก่อ…

บรรดาลสิน

บรรดาลสิน –…

หาดใหญ่รวมรัตน์ก่อสร้าง

หาดใหญ่รวมรัตน์ก…

โรงไม้พนาภัณฑ์ โดยนางวรนุช ฤทธิ์วรา

โรงไม้พนาภัณฑ์ โ…

สแตนดาร์ดควอลิตี้ สาขาหาดใหญ่

สแตนดาร์ดควอลิตี…

สะเดารุ่งทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง

สะเดารุ่งทรัพย์ …

เอ็ม.เอส.คูลลิ่ง

เอ็ม.เอส.คูลลิ่ง…

ที.เค โยธากิจ(1994)

ที.เค โยธากิจ(19…

ชาติไพบูลย์ คอนสตรัคชั่น

ชาติไพบูลย์ คอนส…

พี เอ็น เอส ฟิตติ้ง

พี เอ็น เอส ฟิตต…

ร้านเพื่อนของเก่า โดยนางสุรีย์พร แซ่อึ้ง

ร้านเพื่อนของเก่…

สุวรรณโณโยธากิจ

สุวรรณโณโยธากิจ …

เหล็กใต้

เหล็กใต้ –…

ฮกไล่ก่อสร้าง โดยนางส้าง แซ่เนียว

ฮกไล่ก่อสร้าง โด…

ร้านโรงไม้เซ่งเฮง โดยนายสมบูรณ์ เดชานันท์

ร้านโรงไม้เซ่งเฮ…