ยวงเฉลิม

ยวงเฉลิม –…

ตรีบุญเมืองก่อสร้าง

ตรีบุญเมืองก่อสร…

ทรัพย์โยธาการ

ทรัพย์โยธาการ &#…

วสันต์ก่อสร้างร้อยเอ็ด

วสันต์ก่อสร้างร้…

ศรีแก่นเพชร

ศรีแก่นเพชร R…

อารยันก่อสร้าง

อารยันก่อสร้าง &…

คำ เฮง ดี วัสดุก่อสร้าง

คำ เฮง ดี วัสดุก…

ชัยโรจน์วัสดุก่อสร้าง

ชัยโรจน์วัสดุก่อ…

ฮงหลีสรรพสินค้าและก่อสร้าง

ฮงหลีสรรพสินค้าแ…

ประสานมิตรค้าวัสดุ โดยนางสุมาลี วรนาม

ประสานมิตรค้าวัส…

คลังอุปกรณ์ โดยนายภิญโญ เถาถวิล

คลังอุปกรณ์ โดยน…

ชัยโรจน์วัสดุก่อสร้าง

ชัยโรจน์วัสดุก่อ…

ศรีสวาสดิ์(ทุ่งกุลา)การเกษตรและก่อสร้าง

ศรีสวาสดิ์(ทุ่งก…

ร้อยเอ็ดวิศวกิจ

ร้อยเอ็ดวิศวกิจ …

ชูวิทย์ งามนาศรี สาขาวังยาง

ชูวิทย์ งามนาศรี…

บุญตาค้าไม้ โดยนายสื่อธง แซ่โง้ว

บุญตาค้าไม้ โดยน…

ป่าแหนวัสดุ

ป่าแหนวัสดุ R…

ก.เจริญวัสดุ

ก.เจริญวัสดุ …