ศุภกิจค้าของเก่า โดยนายปัญญา ศุภตระกูล

ศุภกิจค้าของเก่า…

ห้างฮ่องกง

ห้างฮ่องกง ̵…

ประสงค์พลาสติก โดยนายสมเกียรติ สุดแสงสว่าง

ประสงค์พลาสติก โ…

ตั้งเซ้งฮวดเคหะกิจ โดยนายเง็กจุย แซ่ตั้ง

ตั้งเซ้งฮวดเคหะก…

ปฐมทองวัสดุ โดยนายสุพจน์ เดชกล้าหาญ

ปฐมทองวัสดุ โดยน…

เบญจพันคอนกรีต โดยนายสุรศักดิ์ พันตรี

เบญจพันคอนกรีต โ…

ลิ้มจุ้งเฮง โดยนางสาวสุพัตรา ลิ้มกมลทิพย์

ลิ้มจุ้งเฮง โดยน…

ทองค้าไม้ โดยนางอรพินท์ อรรถกานต์รัตน์

ทองค้าไม้ โดยนาง…

คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

คัดแยกขยะเพื่อรี…