ผู้โครงการก่อสร้าง คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ผู้โครงการก่อสร้าง คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

ผู้โครงการก่อสร้าง คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง? เชื่อว่าหลายๆคนมักจะเกิดคำถามและสงสัยจุดนี้มากและโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งทำงานประสานกัน ได้แก่ เจ้าของ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยที่แต่ละกลุ่มมีหน้าที่หลักๆ วันนี้เราจะมาบอกและอธิบายแต่ละส่วนให้เข้าใจกัน พร้อมกับเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สล็อตเว็บตรง เว็บเดียวที่จะทำให้คุณได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับมาอย่างแน่นอน

เจ้าของ

การทำงานของเจ้าของหรือว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดงานหรือโครงการขึ้น เป็นผู้ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง หน้าที่หลักสรุปได้ ดังต่อไปนี้

  •  รับผิดชอบในการระบุรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้แก่โครงการ เช่น ความต้องการในการใช้อาคาร ปริมาณน้ำมันดิบต่อวันที่จะต้องกลั่น ปริมาตรก๊าซที่จะต้องส่งตามท่อในหนึ่งชั่วโมง ปริมาณเหล็กเส้นที่จะต้องผลิตต่อวัน
  • กำหนดว่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการในระดับใด เช่น กระบวนการตรวจทาน Review Process รายละเอียดของรายงานที่ต้องการ Required reports งานที่จะต้องอนุมัติ นั่นเอง
  • รับผิดชอบในการกำหนดต้นทุนโดยรวมการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมกับเป็นคนกำหนดเวลาของงานหลัก Major Milestones และวันสิ้นสุดโครงการที่ต้องการให้เสร็จ

ส่วนของผู้ออกแบบ

ส่วนของผู้ออกแบบ ส่วนนี้ต้องอธิบายเลยว่าจะประกอบด้วย สถาปนิก และวิศวกรด้านต่างๆ เป็นผู้ที่แปลความต้องการของเจ้าของให้อยู่ในรูปของแบบรูปและรายการข้อกำหนดเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถทำการก่อสร้างได้ตามที่เจ้าของต้องการ โดยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน เหมือนกับการเลือกเล่นเกมบทเว็บสล็อตเว็บตรง นั่นเอง

  • ส่วนของผู้ออกแบบรับผิดชอบในการคำนวณออกแบบทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกสน จัดทำแบบรูป และรายการข้อกำหนดตามความต้องการของเจ้าของการออกแบบต้องทำตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการออกแบบต้องมีกำหนดเวลาที่สอดคล้องกับกำหนดเวลาหลักของเจ้าของ และกำหนดเวลาในการก่อสร้างของผู้รับเหมา
  • ตรวจงานก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ตรวจแบบรายละเอียดก่อสร้าง Shop drawing
  • ประมาณราคาค่าก่อสร้างคร่าวๆให้แก่ทางเจ้าของงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ พร้อมกับให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง และจะต้องกลั่นกรองการขออนุมัติใช้วัสดุจากผู้รับเหมา

การออกแบบจะมีผลกระทบต่อคุณภาพและราคาค่าก่อสร้างอย่างมากดังนั้นผู้ออกแบบต้องทำงานประสานกับฝ่ายเจ้าของงานอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของทางเจ้าของงานให้มากที่สุดเหมือนกับดการเลือกเล่นเกมบนเว็บเกมสล็อตเว็บตรง รับประกันเงินได้ 100 %

ส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้าง นี้นั้นจะมีหน้าที่ทำงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการแบบรูป รายการข้อกำหนดขอบเขตงาน และเงื่อนไขสัญญาอื่นๆ ขั้นตอนก่อสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญค่อนข้างมากเพราะมีผลต่อ งบประมาณ ระยะเวลาก่อสร้างที่อาจจะบานปลายได้สำหรับบางงานและอีกทั้งการใช้งานโครงการและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามีผลอย่างมากจากคุณภาพของงานที่ทำในระหว่างการก่อสร้าง โดยงานนี้ทางผู้รับเหมาจะต้องประมาณราคาโครงการให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดจัดทำกำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปได้ จัดระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับควบคุมต้นทุน กำหนดเวลา และคุณภาพงานที่จะได้ให้แก่ลูกค้าผู้ว่าจ้าง

อุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในงานก่อสร้าง ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้าง?

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร จำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. วัสดุพื้นฐาน Basic Materials ซึ่งจุดนี้ก็ได้แก่ วัสดุที่เป็นฐานในการผลิตวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อย่างเช่น เหล็ก อลูมิเนียม ไม้ กรวด หิน ทราย ซีเมนต์ พลาสติก กระจก เป็นต้น

2. วัสดุผลิตภัณฑ์ อันเป็นได้แก่ วัสดุที่ผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น คอนกรีตสำเร็จรูป อิฐ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอัดแรง ไม้แปรรูป ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปหลังคา ผนังภายในอาคาร วงกบประตู หน้าต่าง วัสดุงานตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคาต่างๆ ที่จำเป็นและส่งผลต่องานสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร สามารถแบ่งได้ดังนี้
1.  งานดิน สามารถระบุได้ นั่นก็คือ รถแทรกเตอร์  รถตัก  รถขุดแบบตักหน้า  ปั้นจั่นแบบขุดลาก ปั้นจั่นขุดแบบกาบหอย รถขุด รถบรรทุก รถเกลี่ยดิน เป็นต้น
2. งานขนส่งในงานก่อสร้าง อย่างเช่น รถเข็น  รถขน-เทวัสดุ รถยก รถบรรทุก รอก สายพานลำเลียง ปั้นจั่น
3. งานคอนกรีต ก็อย่างเช่น โรงผสมคอนกรีต โม่ผสมคอนกรีต รถคอนกรีตผสมเสร็จ รถขนเทวัสดุ สายพานลำเรียง ถังหิ้วคอนกรีต ถังพักคอนกรีต รางเทคอนกรีต เครื่องสูบคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องยิงคอนกรีต แบบเลื่อน แบบไต่ เป็นต้น
4. งานไม้ ได้แก่ เลื่อย สิ่ว สะหว่านเจาะรู เครื่องไสไม้ เป็นต้น
5. งานโลหะ ได้แก่ เลื่อย สว่าน เครื่องเชื่อม เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย สำหรับสถานที่ก่อสร้าง

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย สำหรับสถานที่ก่อสร้างควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ตามจุดต่าง ๆ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บและควรที่จะทำรั้วกั้นบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณควรแบ่งสัดส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน แบ่งบริเวณพักอาศัย แบ่งบริเวณที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง แบ่งบริเวณสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่วนไหนของอาคารที่กำลังก่อสร้างมีช่องเปิด ควรมีแผงกั้นกันตก เพื่อความปลอดภัยรอบอาคารควรมีแผ่นกั้นเพื่อกันวัสดุตกลงมา ส่วนในบริเวณไหนของไซต์งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ก็ควรทำสัญลักษณ์แจ้งให้คนอื่นรับรู้ด้วย เช่น บริเวณนี้รับน้ำหนักได้ไม่เกินกี่คน หรือบริเวณนี้ห้ามผ่าน เป็นต้น

ใส่ความเห็น