เคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์)

เคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์)

เคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด

การค้าวัสดุก่อสร้าง – Trade Building Materials

ประเภทกิจการ การค้าวัสดุก่อสร้าง – บริษัทจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของเคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์)

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของเคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์) หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Trade Building Materials

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

205 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 274173
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังเคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์) ( การค้าวัสดุก่อสร้าง – Trade Building Materials)