พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ

พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ

พงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ – บริษัทจำกัด

การค้าวัสดุก่อสร้าง – Trade Building Materials

ประเภทกิจการ การค้าวัสดุก่อสร้าง – บริษัทจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของพงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของพงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Trade Building Materials

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

182 หมู่ 1 ถนนบ้านส้อง-พระแสง ตำบลเวียงสระ อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธานี 84190

โทรศัพท์ 077-361427
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังพงษ์ภัณฑ์บ้านส้องค้าวัสดุ ( การค้าวัสดุก่อสร้าง – Trade Building Materials)